Xem các giải đặc biệt xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam, xổ số miền Trung và xổ số Vietlott có gì khác biệt? Làm thế nào để dò giải đặc biệt theo kết quả xổ số? Giải đặc biệt xổ số kiến thiết và giải Vietlott Jackpot có giá trị bao nhiêu? Xem các giải đặc biệt XSMB, XSMN, XSMT và xổ số Vietlott với cập nhật KQXS mới nhất tại Xosovietlott.net!

Xem các giải đặc biệt Xổ số miền Bắc 2020, 2021

Thống kê giải đặc biệt XSMB 2021

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
78885 54782 24876 50393 81691 ... ... ... ... ... ... ...
93494 15759 09390 01795 94479 ... ... ... ... ... ... ...
37061 76349 42113 ... 48243 ... ... ... ... ... ... ...
46330 67147 42399 ... 79110 ... ... ... ... ... ... ...
10619 23184 84917 06800 78054 ... ... ... ... ... ... ...
98437 76101 78356 94659 80359 ... ... ... ... ... ... ...
33657 28958 74079 97675 70447 ... ... ... ... ... ... ...
98969 96534 62593 63904 51139 ... ... ... ... ... ... ...
93093 35498 08663 34194 05659 ... ... ... ... ... ... ...
08845 23768 72929 25295 35106 ... ... ... ... ... ... ...
55427 49104 61349 86317 27724 ... ... ... ... ... ... ...
88903 85672 31953 81358 55065 ... ... ... ... ... ... ...
46638 82472 66650 76864 29436 ... ... ... ... ... ... ...
87219 35862 48563 96764 30775 ... ... ... ... ... ... ...
20222 87296 01067 54045 93649 ... ... ... ... ... ... ...
55431 89562 18513 ... 17713 ... ... ... ... ... ... ...
88041 38755 04440 10780 58553 ... ... ... ... ... ... ...
46384 29996 37733 80436 10448 ... ... ... ... ... ... ...
76930 92264 55324 78864 49968 ... ... ... ... ... ... ...
71085 88182 97438 58953 55967 ... ... ... ... ... ... ...
78645 89665 68140 89291 75723 ... ... ... ... ... ... ...
74954 41055 54315 ... 94325 ... ... ... ... ... ... ...
28383 25351 85639 ... 13529 ... ... ... ... ... ... ...
97132 16480 66438 97285 19685 ... ... ... ... ... ... ...
20653 09401 44219 99368 82871 ... ... ... ... ... ... ...
98409 07631 ... 32047 64904 ... ... ... ... ... ... ...
16440 70968 ... 02541 33003 ... ... ... ... ... ... ...
83926 89075 ... 47202 07076 ... ... ... ... ... ... ...
11699 ... ... 58339 81687 ... ... ... ... ... ... ...
67466 ... 49255 59924 15553 ... ... ... ... ... ... ...
17386 ... 06996 ... 18650 ... ... ... ... ... ... ...
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
78885 54782 24876 50393 81691 57266 01275 88081 74627 31220 03858 62712
93494 15759 09390 01795 94479 51714 87781 71424 77764 37377 29510 27587
37061 76349 42113 ... 48243 62721 02942 10004 11660 20681 07267 85507
46330 67147 42399 ... 79110 60930 96477 46441 29855 45747 34148 69447
10619 23184 84917 06800 78054 10263 91701 09081 17061 73967 66152 04329
98437 76101 78356 94659 80359 73663 46868 ... 87728 82245 19821 71784
33657 28958 74079 97675 70447 26422 61289 ... 10765 97469 91386 63631
98969 96534 62593 63904 51139 82266 10346 ... 14938 43550 94772 29115
93093 35498 08663 34194 05659 81099 70060 ... 63724 31156 71952 34346
08845 23768 72929 25295 35106 92979 53594 ... 04529 06085 43595 25206
55427 49104 61349 86317 27724 15348 38294 ... 26654 72142 33422 34925
88903 85672 31953 81358 55065 ... 48323 19868 23349 05618 04211 09055
46638 82472 66650 76864 29436 35879 41507 17044 95548 49522 55230 98112
87219 35862 48563 96764 30775 18146 98653 55853 32159 04019 53940 27700
20222 87296 01067 54045 93649 27483 70957 73497 04965 64218 77626 96009
55431 89562 18513 ... 17713 34622 37782 62041 12093 66067 41405 43032
88041 38755 04440 10780 58553 44367 05779 68162 35330 24640 99342 73157
46384 29996 37733 80436 10448 14761 32872 10443 93901 11609 04960 70830
76930 92264 55324 78864 49968 03472 47133 21544 45957 86847 68712 07173
71085 88182 97438 58953 55967 64799 23036 04793 74019 56449 45344 74271
78645 89665 68140 89291 75723 ... 47188 69157 16083 93188 47579 38683
74954 41055 54315 ... 94325 ... 23166 98711 53873 56628 36593 09078
28383 25351 85639 ... 13529 98699 46724 58391 11534 73125 24880 78708
97132 16480 66438 97285 19685 17879 77196 58389 51678 44417 85856 37223
20653 09401 44219 99368 82871 25985 82380 60589 92408 69154 64313 31424
98409 07631 ... 32047 64904 20290 40891 88678 21694 75309 81610 57404
16440 70968 ... 02541 33003 13987 52371 69159 73011 92046 27824 56903
83926 89075 ... 47202 07076 52658 50098 50509 03234 47069 55988 04703
11699 ... ... 58339 81687 66791 10326 58755 76477 67635 28087 13977
67466 ... 49255 59924 15553 82308 94715 83986 45811 24242 71738 62033
17386 ... 06996 ... 18650 ... 62914 49620 ... 54798 ... 24147
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
... ... ... ... ... ... ... ... 74627 31220 03858 62712
... ... ... ... ... ... ... ... 77764 37377 29510 27587
... ... ... ... ... ... ... ... 11660 20681 07267 85507
... ... ... ... ... ... ... ... 29855 45747 34148 69447
... ... ... ... ... ... ... ... 17061 73967 66152 04329
... ... ... ... ... ... ... ... 87728 82245 19821 71784
... ... ... ... ... ... ... ... 10765 97469 91386 63631
... ... ... ... ... ... ... ... 14938 43550 94772 29115
... ... ... ... ... ... ... ... 63724 31156 71952 34346
... ... ... ... ... ... ... ... 04529 06085 43595 25206
... ... ... ... ... ... ... ... 26654 72142 33422 34925
... ... ... ... ... ... ... ... 23349 05618 04211 09055
... ... ... ... ... ... ... ... 95548 49522 55230 98112
... ... ... ... ... ... ... ... 32159 04019 53940 27700
... ... ... ... ... ... ... ... 04965 64218 77626 96009
... ... ... ... ... ... ... ... 12093 66067 41405 43032
... ... ... ... ... ... ... ... 35330 24640 99342 73157
... ... ... ... ... ... ... ... 93901 11609 04960 70830
... ... ... ... ... ... ... ... 45957 86847 68712 07173
... ... ... ... ... ... ... ... 74019 56449 45344 74271
... ... ... ... ... ... ... ... 16083 93188 47579 38683
... ... ... ... ... ... ... ... 53873 56628 36593 09078
... ... ... ... ... ... ... ... 11534 73125 24880 78708
... ... ... ... ... ... ... ... 51678 44417 85856 37223
... ... ... ... ... ... ... ... 92408 69154 64313 31424
... ... ... ... ... ... ... ... 21694 75309 81610 57404
... ... ... ... ... ... ... ... 73011 92046 27824 56903
... ... ... ... ... ... ... ... 03234 47069 55988 04703
... ... ... ... ... ... ... ... 76477 67635 28087 13977
... ... ... ... ... ... ... ... 45811 24242 71738 62033
... ... ... ... ... ... ... ... ... 54798 ... 24147

Xem Các Giải Đặc Biệt Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay

Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #889 | T4 18/05/2022

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

03 17 23 37 40 42

Giá trị Jackpot
26.804.142.000 đồng

Giải Trùng Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 26.804.142.000
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Kỳ quay:

Mega: 26.804.142.000 đ

Thời gian còn:

Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/55

T7 07/05/2022

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #720 | Ngày quay thưởng 07/05/2022

15 32 33 36 43 46 31

Jackpot 1 :
40.960.429.950 đồng

Jackpot 2 :
3.838.654.600 đồng

Giải Trùng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 40.960.429.950
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 3.838.654.600
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Kỳ quay:

Jackpot 1: 40.960.429.950 đ

Jackpot 2: 3.838.654.600 đ

Thời gian còn:

KQXS Miền Bắc Hôm Nay

Hà Nội
ĐB 49968
G.1 89976
G.2 01110 98236
G.3 20023 25276 55492 64466 76607 86611
G.4 0404 1264 3776 4653
G.5 3489 4814 7286 8206 9481 9545
G.6 045 854 986
G.6 045 854 986
G.7 04 25 50 71
Mã ĐB 12XR-13XR-14XR-2XR-7XR-9XR
Quảng Ninh
ĐB 58553
G.1 76496
G.2 45698 57221
G.3 14446 39702 44215 59976 69948 92866
G.4 0906 5734 5995 9732
G.5 0611 2960 4858 5190 6460 9568
G.6 541 632 849
G.6 541 632 849
G.7 02 19 48 56
Mã ĐB 10XP-14XP-1XP-2XP-4XP-6XP
Quảng Ninh
ĐB 58553
G.1 76496
G.2 45698 57221
G.3 14446 39702 44215 59976 69948 92866
G.4 0906 5734 5995 9732
G.5 0611 2960 4858 5190 6460 9568
G.6 541 632 849
G.6 541 632 849
G.7 02 19 48 56
Mã ĐB 10XP-14XP-1XP-2XP-4XP-6XP
Hà Nội
ĐB 17713
G.1 95077
G.2 26845 85992
G.3 23960 32549 59746 68037 77064 86767
G.4 2721 6644 9310 9589
G.5 2057 8056 8311 8489 8711 9051
G.6 553 568 678
G.6 553 568 678
G.7 34 38 87 88
Mã ĐB 11XN-12XN-13XN-6XN-7XN-8XN
Thái Bình
ĐB 93649
G.1 13716
G.2 55194 59642
G.3 00952 63665 87008 92663 93229 96476
G.4 1625 3113 4666 6305
G.5 0543 3554 4132 4391 4425 9212
G.6 284 673 985
G.6 284 673 985
G.7 10 49 56 94
Mã ĐB 10XM-11XM-2XM-3XM-4XM-8XM

Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXS Miền Nam) Hôm Nay

Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 05 25 89
G.7 069 709 195
G.6 1438 4205 9800 2672 6700 9277 1464 2958 3128
G.5 7267 3460 6559
G.4 09702 15188 36058 42941 74510 79909 95023 01974 27127 36813 38971 41284 68473 71618 04781 15895 29411 31783 55583 63300 66504
G.3 15382 22515 05417 36449 54226 98882
G.2 75438 96092 61737
G.1 34235 02013 92602
ĐB 202181 483760 742156
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 59 98 17
G.7 860 224 054
G.6 0709 2134 3808 2281 4688 8706 0484 4239 7638
G.5 1584 3191 0714
G.4 25695 34435 35528 54476 69140 69517 70099 18022 31367 44593 45642 49305 88308 93404 03424 36818 47767 53316 73760 92527 95483
G.3 24151 34314 13407 39408 19977 22333
G.2 12901 60613 80694
G.1 18325 24244 79529
ĐB 117782 547303 995365
Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 05 74 40
G.7 942 046 307
G.6 1618 5487 7955 2163 2667 9984 8014 9451 9675
G.5 4287 7821 2295
G.4 02847 05207 08526 22280 58704 61052 65083 08109 12709 27118 66051 75695 86983 98919 15790 36275 42426 49448 67794 80171 80518
G.3 04497 07866 81251 94249 47504 93726
G.2 20407 61440 57433
G.1 91451 96768 81084
ĐB 013467 723666 986133
Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 58 76 79
G.7 468 300 002
G.6 6135 7464 7989 7021 9417 9582 4355 4702 6422
G.5 0771 8847 4670
G.4 08781 14381 27815 28290 29839 61518 99655 08471 18825 45579 72342 81474 85890 87094 44384 49518 57435 64718 73327 81146 90220
G.3 24633 73168 47507 81772 36455 88937
G.2 58661 81952 17582
G.1 76469 79536 56984
ĐB 037054 194554 977447
Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 87 52 54
G.7 531 551 741
G.6 4829 7685 8727 2725 3723 7756 1093 4257 9293
G.5 9431 6299 7102
G.4 12440 24990 26231 75388 75998 76854 92224 03682 08973 18981 19528 31592 59296 84252 00375 06776 36077 44849 67340 73147 85117
G.3 70964 91736 21862 91926 46656 98457
G.2 67429 40302 42192
G.1 46306 20601 19873
ĐB 143945 303326 797080

Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXS Miền Trung) Hôm Nay

Bình Định Quảng Trị
G.8 23 67
G.7 108 728
G.6 1913 4055 7121 2008 2338 2573
G.5 5457 6727
G.4 08715 34008 36295 39619 46566 53768 96627 44114 57179 64147 66617 68300 84020 90791
G.3 52186 96993 34521 59272
G.2 00506 17313
G.1 09880 02469
ĐB 050702 509098
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 88 21
G.7 758 595
G.6 0864 5029 7870 2833 3329 8149
G.5 8301 8371
G.4 02590 03542 19704 59318 69131 75997 96149 09281 13419 26581 72045 79615 79632 90822
G.3 26641 50069 69980 87544
G.2 38356 60761
G.1 44355 95955
ĐB 150322 824337
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 60 30
G.7 834 437
G.6 0890 7656 8166 0461 1531 3078
G.5 2083 8969
G.4 29189 37212 38399 42066 61554 90435 96371 27319 39512 65836 68768 75656 91968 98234
G.3 22703 85615 02494 97383
G.2 69454 09234
G.1 91676 36764
ĐB 211683 224376
Phú Yên Huế
G.8 87 99
G.7 899 497
G.6 5714 6435 7370 4126 5735 8063
G.5 7111 2710
G.4 06809 15952 18675 35026 76129 76504 87275 12693 24796 30057 46531 68563 73589 93550
G.3 40513 93236 58039 72198
G.2 88226 47396
G.1 90804 15548
ĐB 016727 411316
Kon Tum Huế
G.8 71 99
G.7 099 141
G.6 2196 9521 9938 4555 6002 8249
G.5 8404 4684
G.4 20235 39963 51384 52147 57282 93436 96661 00121 06857 35374 55762 65138 90541 95873
G.3 55976 97458 44291 82333
G.2 33296 74543
G.1 77492 03414
ĐB 030613 107868
0 0 votes
Đánh giá
Theo dõi
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Tin tức xổ số, tài chính mới nhất

Các lĩnh vực kinh doanh của Sovico (Nguồn: Sovico Group)

Tổng quan thông tin đặc điểm trái phiếu Sovico

Tập đoàn Sovico là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng,

Vàng 14k là gì? Khác biệt giữa vàng 14k và các loại vàng khác

Trang sức 14 karat là một trong những lựa chọn phổ biến nhất của những người tìm mua vàng. Hãy

Vàng 18k là gì? Khi nào nên mua vàng 18k?

Caratage (Carat/K) là một phép đo hàm lượng vàng. Con dấu “18 carat” trên một món đồ trang sức cho

xổ số keno lừa đảo

Xổ số keno lừa đảo không? Xác suất trúng keno bao nhiêu

Trong những năm gần đây, xổ số điện toán đã và đang trở thành lựa chọn được nhiều người yêu

Nằm mơ thấy máu kinh là điềm báo gì? Đánh con mấy? 11 hay 00 dễ trúng?

Mơ thấy máu kinh nguyệt đánh con gì, số mấy? Phụ nữ mơ thấy máu kinh nguyệt đánh số: 11 – 00

Nằm mơ thấy nghĩa địa là điềm báo gì? Đánh số mấy? 37 hay 91 dễ trúng?

Nằm mơ thấy nghĩa địa đánh con gì ? Mơ thấy nghĩa trang có người chui lên là số 26,

Nằm mơ thấy mua nhà là điềm báo gì? Đánh số mấy? 83 hay 93 dễ trúng?

Nằm Mơ Thấy Mua Nhà Mới Đánh Con Gì? – Nằm mơ thấy mua nhà mới thì đánh con 83 hoặc 93. –

Nằm mơ thấy mổ bụng đánh con gì? 8 Điềm báo lành dữ

Muốn biết mơ thấy bụng có ý nghĩa gì ? mang điềm báo là gì ? Nằm mơ thấy mổ