Xem các giải đặc biệt xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam, xổ số miền Trung và xổ số Vietlott có gì khác biệt? Làm thế nào để dò giải đặc biệt theo kết quả xổ số? Giải đặc biệt xổ số kiến thiết và giải Vietlott Jackpot có giá trị bao nhiêu? Xem các giải đặc biệt XSMB, XSMN, XSMT và xổ số Vietlott với cập nhật KQXS mới nhất tại Xosovietlott.net!

Xem các giải đặc biệt Xổ số miền Bắc 2020, 2021

Thống kê giải đặc biệt XSMB 2021

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
78885 54782 91577 50393 05365 57266 01275 88081 74627 ... ... ...
20681 15759 87462 01795 76578 51714 87781 71424 77764 ... ... ...
43132 76349 63410 ... 51925 62721 02942 10004 11660 ... ... ...
42988 48218 96100 ... 09580 60930 96477 46441 29855 ... ... ...
19376 48520 66992 06800 83866 10263 91701 09081 17061 ... ... ...
90402 37427 61918 94659 80359 73663 46868 ... 87728 ... ... ...
09854 25119 38433 97675 70447 26422 61289 ... 10765 ... ... ...
00726 42991 20859 63904 26493 82266 10346 ... 14938 ... ... ...
82064 38792 97736 ... 76369 81099 70060 ... 63724 ... ... ...
48146 04629 61639 85313 54247 92979 53594 ... 04529 ... ... ...
05507 ... 47526 29013 57470 15348 38294 ... 26654 ... ... ...
16592 ... 85439 86039 49650 ... 48323 19868 23349 ... ... ...
02769 ... 95112 29405 68664 35879 41507 17044 95548 ... ... ...
51338 ... 45587 74295 81047 18146 98653 55853 32159 ... ... ...
68285 56286 61924 90982 ... 27483 70957 73497 04965 ... ... ...
12046 11503 60054 ... 32965 34622 37782 62041 12093 ... ... ...
55095 05177 72152 10780 67626 44367 05779 68162 35330 ... ... ...
92549 81910 37733 89500 10448 14761 32872 10443 ... ... ... ...
23677 11103 55324 81365 83572 03472 47133 21544 ... ... ... ...
... 70030 97438 05475 55967 64799 23036 04793 ... ... ... ...
21331 57607 68140 84355 75723 ... 47188 69157 ... ... ... ...
09264 77708 54315 ... 94325 ... 23166 98711 87486 ... ... ...
57860 17110 85639 ... 13529 98699 46724 58391 97711 ... ... ...
45883 93315 66438 ... 19685 17879 77196 58389 ... ... ... ...
00157 35855 44219 73278 82871 25985 82380 60589 98018 ... ... ...
33079 55600 ... 16252 64904 20290 40891 88678 17069 ... ... ...
... 26313 ... 49333 33003 13987 52371 69159 37546 ... ... ...
92020 30398 ... 91213 07076 52658 50098 50509 ... ... ... ...
40169 ... ... 21916 81687 66791 10326 58755 59323 ... ... ...
71209 ... 49255 96736 15553 82308 94715 83986 64268 ... ... ...
17386 ... 06996 ... 18650 ... 62914 49620 ... ... ... ...
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
... ... ... ... ... ... ... ... 74627 ... 97059 74507
... ... ... ... ... ... ... ... 77764 99600 32461 52117
... ... ... ... ... ... ... ... 11660 49797 53818 29911
... ... ... ... ... ... ... ... 29855 80489 16921 95549
... ... ... ... ... ... ... ... 17061 ... 96225 59405
... ... ... ... ... ... ... ... 87728 34965 44571 50553
... ... ... ... ... ... ... ... 10765 19665 00356 09929
... ... ... ... ... ... ... ... 14938 ... 46411 06320
... ... ... ... ... ... ... ... 63724 60541 20047 92041
... ... ... ... ... ... ... ... 04529 52248 37874 24835
... ... ... ... ... ... ... ... 26654 82094 56842 46551
... ... ... ... ... ... ... ... 23349 ... 44516 09945
... ... ... ... ... ... ... ... 95548 46266 88287 08528
... ... ... ... ... ... ... ... 32159 77616 28106 45776
... ... ... ... ... ... ... ... 04965 ... 76818 61681
... ... ... ... ... ... ... ... 12093 14408 41130 16363
... ... ... ... ... ... ... ... 35330 99469 82093 12950
... ... ... ... ... ... ... ... ... 62319 88630 27054
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17017 20370
... ... ... ... ... ... ... ... ... 90157 92780 45188
... ... ... ... ... ... ... ... ... 07043 20561 27693
... ... ... ... ... ... ... ... 87486 48879 61596 81613
... ... ... ... ... ... ... ... 97711 06125 00843 80188
... ... ... ... ... ... ... ... ... 43128 52664 79993
... ... ... ... ... ... ... ... 98018 32436 72036 36287
... ... ... ... ... ... ... ... 17069 77946 23071 80287
... ... ... ... ... ... ... ... 37546 45538 23126 85971
... ... ... ... ... ... ... ... ... 07707 10764 07690
... ... ... ... ... ... ... ... 59323 33136 83669 63111
... ... ... ... ... ... ... ... 64268 57483 05104 57905
... ... ... ... ... ... ... ... ... 92610 ... 42050

Xem Các Giải Đặc Biệt Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay

Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00785 | T6 17/09/2021

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

06 10 15 37 39 44

Giá trị Jackpot
12.731.541.500 đồng

Giải Trùng Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 12.731.541.500
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Kỳ quay:

Mega: 12.731.541.500 đ

Thời gian còn:

Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/55

T5 16/09/2021

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #00623 | Ngày quay thưởng 16/09/2021

10 16 40 43 45 46 22

Jackpot 1 :
53.712.030.000 đồng

Jackpot 2 :
4.207.683.950 đồng

Giải Trùng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 53.712.030.000
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 4.207.683.950
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Kỳ quay:

Jackpot 1: 53.712.030.000 đ

Jackpot 2: 4.207.683.950 đ

Thời gian còn:

KQXS Miền Bắc Hôm Nay

Hải Phòng
ĐB 35330
G.1 90315
G.2 57179 80432
G.3 13005 21451 48276 55894 57160 89719
G.4 0178 3410 5579 6690
G.5 3330 4358 4867 5849 6289 7399
G.6 277 366 553
G.6 277 366 553
G.7 29 41 75 78
Mã ĐB
Hà Nội
ĐB 12093
G.1 15382
G.2 00130 21943
G.3 01132 50448 53130 64043 80082 98242
G.4 0597 5930 6507 8475
G.5 2047 3694 6759 8132 8300 9265
G.6 471 963 984
G.6 471 963 984
G.7 19 23 39 97
Mã ĐB
Bắc Ninh
ĐB 04965
G.1 26381
G.2 09937 75078
G.3 14292 14725 19830 31642 46057 87750
G.4 3447 3595 5262 5888
G.5 4340 5117 5706 5870 6266 8882
G.6 082 534 904
G.6 082 534 904
G.7 12 14 39 42
Mã ĐB
Quảng Ninh
ĐB 32159
G.1 81460
G.2 01050 23826
G.3 32174 32284 35652 46767 50064 79576
G.4 2910 3314 4210 5131
G.5 0082 0979 1384 3955 7704 8538
G.6 284 400 921
G.6 284 400 921
G.7 08 49 52 71
Mã ĐB
Hà Nội
ĐB 95548
G.1 68227
G.2 18423 53476
G.3 02884 10761 12546 22998 26134 59313
G.4 0146 0808 5730 8572
G.5 0184 1790 3032 7601 8384 9635
G.6 564 591 957
G.6 564 591 957
G.7 09 32 83 99
Mã ĐB

Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXS Miền Nam) Hôm Nay

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 14 32 42
G.7 996 801 239
G.6 5138 7218 8336 2017 3251 5652 0941 8493 9556
G.5 4144 5832 3654
G.4 01929 04828 35508 43201 52335 70706 87064 04656 07364 13744 57121 71316 74075 98474 05008 11262 24174 40791 48408 60386 94512
G.3 31457 60343 75602 96511 09097 36808
G.2 38900 36141 94519
G.1 46298 48436 97593
ĐB 673884 862319 942923
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 14 32 42
G.7 996 801 239
G.6 5138 7218 8336 2017 3251 5652 0941 8493 9556
G.5 4144 5832 3654
G.4 01929 04828 35508 43201 52335 70706 87064 04656 07364 13744 57121 71316 74075 98474 05008 11262 24174 40791 48408 60386 94512
G.3 31457 60343 75602 96511 09097 36808
G.2 38900 36141 94519
G.1 46298 48436 97593
ĐB 673884 862319 942923
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 14 32 42
G.7 996 801 239
G.6 5138 7218 8336 2017 3251 5652 0941 8493 9556
G.5 4144 5832 3654
G.4 01929 04828 35508 43201 52335 70706 87064 04656 07364 13744 57121 71316 74075 98474 05008 11262 24174 40791 48408 60386 94512
G.3 31457 60343 75602 96511 09097 36808
G.2 38900 36141 94519
G.1 46298 48436 97593
ĐB 673884 862319 942923
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 14 32 42
G.7 996 801 239
G.6 5138 7218 8336 2017 3251 5652 0941 8493 9556
G.5 4144 5832 3654
G.4 01929 04828 35508 43201 52335 70706 87064 04656 07364 13744 57121 71316 74075 98474 05008 11262 24174 40791 48408 60386 94512
G.3 31457 60343 75602 96511 09097 36808
G.2 38900 36141 94519
G.1 46298 48436 97593
ĐB 673884 862319 942923
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 14 32 42
G.7 996 801 239
G.6 5138 7218 8336 2017 3251 5652 0941 8493 9556
G.5 4144 5832 3654
G.4 01929 04828 35508 43201 52335 70706 87064 04656 07364 13744 57121 71316 74075 98474 05008 11262 24174 40791 48408 60386 94512
G.3 31457 60343 75602 96511 09097 36808
G.2 38900 36141 94519
G.1 46298 48436 97593
ĐB 673884 862319 942923

Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXS Miền Trung) Hôm Nay

Ninh Thuận Gia Lai
G.8 61 95
G.7 284 266
G.6 5443 5483 5543 1261 2784 7819
G.5 8875 6874
G.4 16949 21923 30340 44254 44340 53853 58170 11492 24349 30038 35974 81918 81943 89076
G.3 16552 33005 83322 90752
G.2 82891 28600
G.1 04574 37774
ĐB 011607 367898
Quảng Bình Bình Định
G.8 93 83
G.7 183 540
G.6 2039 6613 7397 0947 4611 4864
G.5 7018 4951
G.4 03145 09554 19327 26671 27972 89061 96698 02483 06956 15125 15902 39067 49422 76495
G.3 14083 98051 04670 24332
G.2 86529 22312
G.1 00477 12501
ĐB 603521 817551
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 42 19
G.7 157 032
G.6 4836 6156 7117 0896 5241 5822
G.5 3319 5362
G.4 02578 14705 33747 35058 58615 74909 80678 20431 32821 41170 48278 63270 70258 89752
G.3 61599 94764 09725 61303
G.2 63632 06409
G.1 51311 50521
ĐB 488060 718896
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 26
G.7 752 291
G.6 1110 3400 3761 0213 3295 7981
G.5 5137 8952
G.4 13643 19776 30505 62618 63023 86029 92980 05624 13771 17949 54903 72218 89458 94936
G.3 37325 83284 41984 56681
G.2 84856 69820
G.1 79720 79787
ĐB 922741 952641
Phú Yên Huế
G.8 26 73
G.7 217 543
G.6 1787 2949 8071 2068 2986 8493
G.5 3325 9097
G.4 00809 31282 31450 34287 51479 51882 91629 04051 14947 38637 59835 61801 89916 91572
G.3 42473 48961 28694 71340
G.2 91943 59630
G.1 27377 25510
ĐB 042296 825912
0 0 votes
Đánh giá
Theo dõi
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Tin tức xổ số, tài chính mới nhất

Nằm mơ thấy máu kinh là điềm báo gì? Đánh con mấy? 11 hay 00 dễ trúng?

Mơ thấy máu kinh nguyệt đánh con gì, số mấy? Phụ nữ mơ thấy máu kinh nguyệt đánh số: 11 – 00

Nằm mơ thấy nghĩa địa là điềm báo gì? Đánh số mấy? 37 hay 91 dễ trúng?

Nằm mơ thấy nghĩa địa đánh con gì ? Mơ thấy nghĩa trang có người chui lên là số 26,

Nằm mơ thấy mua nhà là điềm báo gì? Đánh số mấy? 83 hay 93 dễ trúng?

Nằm Mơ Thấy Mua Nhà Mới Đánh Con Gì? – Nằm mơ thấy mua nhà mới thì đánh con 83 hoặc 93. –

Nằm mơ thấy mổ bụng đánh con gì? 8 Điềm báo lành dữ

Muốn biết mơ thấy bụng có ý nghĩa gì ? mang điềm báo là gì ? Nằm mơ thấy mổ

Nằm mơ thấy lúa chín đánh con gì? 14 Điềm báo lành dữ

Nằm mơ thấy lúa chín là giấc mơ đặc biệt và khá nhiều người tìm hiểu về giấc mộng này. Nếu

Nằm mơ thấy lấy chồng đánh con gì? 7 Điềm báo lành dữ

Việc nằm mơ thấy lấy chồng chính là thể hiện niềm khát vọng của người con gái, mong muốn tìm thấy bến

Nằm mơ thấy của quý đàn ông đánh con gì? 5 điềm báo lành dữ

Nằm mơ thấy của quý đàn ông chắc hẳn là một giấc chiêm bao kì lạ đối với nhiều người.

Nằm mơ thấy chia tay người yêu đánh con gì? 9 điềm báo lành dữ

Nằm mơ thấy chia tay người yêu. Bạn mơ thấy những cuộc chia ly, bạn mơ thấy bạn và người