Xem các giải đặc biệt xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam, xổ số miền Trung và xổ số Vietlott có gì khác biệt? Làm thế nào để dò giải đặc biệt theo kết quả xổ số? Giải đặc biệt xổ số kiến thiết và giải Vietlott Jackpot có giá trị bao nhiêu? Xem các giải đặc biệt XSMB, XSMN, XSMT và xổ số Vietlott với cập nhật KQXS mới nhất tại Xosovietlott.net!

Xem các giải đặc biệt Xổ số miền Bắc 2020, 2021

Thống kê giải đặc biệt XSMB 2021

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
... 54782 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 15759 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 76349 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 67147 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 23184 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 35492 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 28958 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 96534 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 35498 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 23768 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 49104 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 85672 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 82472 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 35862 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 87296 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 89562 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 38755 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 29996 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 92264 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 88182 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 89665 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 41055 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 25351 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 16480 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 09401 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 07631 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 70968 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 89075 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
78885 54782 24876 50393 81691 31918 01697 ... ... ... ... ...
93494 15759 09390 01795 94479 51768 50554 ... ... ... ... ...
37061 76349 42113 ... 48243 89242 86690 ... ... ... ... ...
46330 67147 42399 ... 79110 60832 50239 ... ... ... ... ...
10619 23184 84917 06800 78054 05479 68404 ... ... ... ... ...
98437 35492 78356 94659 80359 11584 76796 ... ... ... ... ...
33657 28958 74079 97675 70447 87525 91796 ... ... ... ... ...
98969 96534 62593 63904 51139 28977 10346 ... ... ... ... ...
93093 35498 08663 34194 05659 08181 70060 ... ... ... ... ...
08845 23768 72929 25295 35106 08391 53594 ... ... ... ... ...
55427 49104 61349 86317 27724 29224 38294 ... ... ... ... ...
88903 85672 31953 81358 55065 17818 48323 ... ... ... ... ...
46638 82472 66650 76864 29436 89927 41507 ... ... ... ... ...
87219 35862 48563 96764 30775 52762 98653 ... ... ... ... ...
20222 87296 01067 54045 93649 79716 70957 ... ... ... ... ...
55431 89562 18513 ... 17713 34622 37782 ... ... ... ... ...
88041 38755 04440 10780 58553 44367 05779 ... ... ... ... ...
46384 29996 37733 80436 10448 14761 32872 ... ... ... ... ...
76930 92264 55324 78864 49968 03472 47133 ... ... ... ... ...
71085 88182 97438 58953 78195 64799 23036 ... ... ... ... ...
78645 89665 68140 89291 85198 ... 47188 ... ... ... ... ...
74954 41055 54315 ... 94325 ... 23166 ... ... ... ... ...
28383 25351 85639 ... 29213 98699 46724 ... ... ... ... ...
97132 16480 66438 97285 97218 17879 77196 ... ... ... ... ...
20653 09401 44219 99368 82871 25985 82380 ... ... ... ... ...
98409 07631 ... 32047 64904 20290 40891 ... ... ... ... ...
16440 70968 ... 02541 33003 13987 52371 ... ... ... ... ...
83926 89075 ... 47202 57318 52658 50098 ... ... ... ... ...
11699 ... ... 58339 87354 38892 10326 ... ... ... ... ...
67466 ... 49255 59924 12512 58839 94715 ... ... ... ... ...
17386 ... 06996 ... 39725 ... 62914 ... ... ... ... ...
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
78885 54782 24876 50393 81691 31918 01697 88081 74627 31220 03858 62712
93494 15759 09390 01795 94479 51768 50554 71424 77764 37377 29510 27587
37061 76349 42113 ... 48243 89242 86690 10004 11660 20681 07267 85507
46330 67147 42399 ... 79110 60832 50239 46441 29855 45747 34148 69447
10619 23184 84917 06800 78054 05479 68404 09081 17061 73967 66152 04329
98437 35492 78356 94659 80359 11584 76796 ... 87728 82245 19821 71784
33657 28958 74079 97675 70447 87525 91796 ... 10765 97469 91386 63631
98969 96534 62593 63904 51139 28977 10346 ... 14938 43550 94772 29115
93093 35498 08663 34194 05659 08181 70060 ... 63724 31156 71952 34346
08845 23768 72929 25295 35106 08391 53594 ... 04529 06085 43595 25206
55427 49104 61349 86317 27724 29224 38294 ... 26654 72142 33422 34925
88903 85672 31953 81358 55065 17818 48323 19868 23349 05618 04211 09055
46638 82472 66650 76864 29436 89927 41507 17044 95548 49522 55230 98112
87219 35862 48563 96764 30775 52762 98653 55853 32159 04019 53940 27700
20222 87296 01067 54045 93649 79716 70957 73497 04965 64218 77626 96009
55431 89562 18513 ... 17713 34622 37782 62041 12093 66067 41405 43032
88041 38755 04440 10780 58553 44367 05779 68162 35330 24640 99342 73157
46384 29996 37733 80436 10448 14761 32872 10443 93901 11609 04960 70830
76930 92264 55324 78864 49968 03472 47133 21544 45957 86847 68712 07173
71085 88182 97438 58953 78195 64799 23036 04793 74019 56449 45344 74271
78645 89665 68140 89291 85198 ... 47188 69157 16083 93188 47579 38683
74954 41055 54315 ... 94325 ... 23166 98711 53873 56628 36593 09078
28383 25351 85639 ... 29213 98699 46724 58391 11534 73125 24880 78708
97132 16480 66438 97285 97218 17879 77196 58389 51678 44417 85856 37223
20653 09401 44219 99368 82871 25985 82380 60589 92408 69154 64313 31424
98409 07631 ... 32047 64904 20290 40891 88678 21694 75309 81610 57404
16440 70968 ... 02541 33003 13987 52371 69159 73011 92046 27824 56903
83926 89075 ... 47202 57318 52658 50098 50509 03234 47069 55988 04703
11699 ... ... 58339 87354 38892 10326 58755 76477 67635 28087 13977
67466 ... 49255 59924 12512 58839 94715 83986 45811 24242 71738 62033
17386 ... 06996 ... 39725 ... 62914 49620 ... 54798 ... 24147
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
... ... ... ... ... ... ... ... 74627 31220 03858 62712
... ... ... ... ... ... ... ... 77764 37377 29510 27587
... ... ... ... ... ... ... ... 11660 20681 07267 85507
... ... ... ... ... ... ... ... 29855 45747 34148 69447
... ... ... ... ... ... ... ... 17061 73967 66152 04329
... ... ... ... ... ... ... ... 87728 82245 19821 71784
... ... ... ... ... ... ... ... 10765 97469 91386 63631
... ... ... ... ... ... ... ... 14938 43550 94772 29115
... ... ... ... ... ... ... ... 63724 31156 71952 34346
... ... ... ... ... ... ... ... 04529 06085 43595 25206
... ... ... ... ... ... ... ... 26654 72142 33422 34925
... ... ... ... ... ... ... ... 23349 05618 04211 09055
... ... ... ... ... ... ... ... 95548 49522 55230 98112
... ... ... ... ... ... ... ... 32159 04019 53940 27700
... ... ... ... ... ... ... ... 04965 64218 77626 96009
... ... ... ... ... ... ... ... 12093 66067 41405 43032
... ... ... ... ... ... ... ... 35330 24640 99342 73157
... ... ... ... ... ... ... ... 93901 11609 04960 70830
... ... ... ... ... ... ... ... 45957 86847 68712 07173
... ... ... ... ... ... ... ... 74019 56449 45344 74271
... ... ... ... ... ... ... ... 16083 93188 47579 38683
... ... ... ... ... ... ... ... 53873 56628 36593 09078
... ... ... ... ... ... ... ... 11534 73125 24880 78708
... ... ... ... ... ... ... ... 51678 44417 85856 37223
... ... ... ... ... ... ... ... 92408 69154 64313 31424
... ... ... ... ... ... ... ... 21694 75309 81610 57404
... ... ... ... ... ... ... ... 73011 92046 27824 56903
... ... ... ... ... ... ... ... 03234 47069 55988 04703
... ... ... ... ... ... ... ... 76477 67635 28087 13977
... ... ... ... ... ... ... ... 45811 24242 71738 62033
... ... ... ... ... ... ... ... ... 54798 ... 24147

Xem Các Giải Đặc Biệt Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay

Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #910 | T4 06/07/2022

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

04 12 14 15 41 42

Giá trị Jackpot
66.844.435.000 đồng

Giải Trùng Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 66.844.435.000
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Kỳ quay:

Mega: 66.844.435.000 đ

Thời gian còn:

Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/55

T7 07/05/2022

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #720 | Ngày quay thưởng 07/05/2022

15 32 33 36 43 46 31

Jackpot 1 :
40.960.429.950 đồng

Jackpot 2 :
3.838.654.600 đồng

Giải Trùng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 40.960.429.950
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 3.838.654.600
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Kỳ quay:

Jackpot 1: 40.960.429.950 đ

Jackpot 2: 3.838.654.600 đ

Thời gian còn:

KQXS Miền Bắc Hôm Nay

Hà Nội
ĐB 35492
G.1 27386
G.2 13534 77331
G.3 19943 52187 55210 57325 61892 81361
G.4 2014 3258 6409 8688
G.5 0717 4850 7814 8320 8710 9374
G.6 599 635 794
G.6 599 635 794
G.7 19 56 66 95
Mã ĐB -10MU-11MU-13MU-1MU-6MU-9MU
Hà Nội
ĐB 35492
G.1 27386
G.2 13534 77331
G.3 19943 52187 55210 57325 61892 81361
G.4 2014 3258 6409 8688
G.5 0717 4850 7814 8320 8710 9374
G.6 599 635 794
G.6 599 635 794
G.7 19 56 66 95
Mã ĐB -10MU-11MU-13MU-1MU-6MU-9MU
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.6
G.7
Mã ĐB
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.6
G.7
Mã ĐB
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.6
G.7
Mã ĐB

Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXS Miền Nam) Hôm Nay

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
ĐB
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
ĐB
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
ĐB
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
ĐB
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
ĐB

Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXS Miền Trung) Hôm Nay

Phú Yên Huế
G.8 75 25
G.7 771 291
G.6 1357 1383 2198 2537 4987 7007
G.5 5550 1722
G.4 11859 17667 29723 31868 35226 71938 91901 15428 26059 29763 32815 47397 59864 61078
G.3 03685 26691 73727 77435
G.2 96332 37304
G.1 43431 72612
ĐB 697730 883941
Phú Yên Huế
G.8 75 25
G.7 771 291
G.6 1357 1383 2198 2537 4987 7007
G.5 5550 1722
G.4 11859 17667 29723 31868 35226 71938 91901 15428 26059 29763 32815 47397 59864 61078
G.3 03685 26691 73727 77435
G.2 96332 37304
G.1 43431 72612
ĐB 697730 883941
0 0 votes
Đánh giá
Theo dõi
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Tin tức xổ số, tài chính mới nhất

Cách Kiếm Tiền Online Web/App

MMO – Kiếm tiền online và những cách kiếm tiền trên mạng tạo nguồn thu nhập thụ động đang trở thành xu hướng

Các lĩnh vực kinh doanh của Sovico (Nguồn: Sovico Group)

Tổng quan thông tin đặc điểm trái phiếu Sovico

Tập đoàn Sovico là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng,

Vàng 14k là gì? Khác biệt giữa vàng 14k và các loại vàng khác

Trang sức 14 karat là một trong những lựa chọn phổ biến nhất của những người tìm mua vàng. Hãy

Vàng 18k là gì? Khi nào nên mua vàng 18k?

Caratage (Carat/K) là một phép đo hàm lượng vàng. Con dấu “18 carat” trên một món đồ trang sức cho

xổ số keno lừa đảo

Xổ số keno lừa đảo không? Xác suất trúng keno bao nhiêu

Trong những năm gần đây, xổ số điện toán đã và đang trở thành lựa chọn được nhiều người yêu

Nằm mơ thấy máu kinh là điềm báo gì? Đánh con mấy? 11 hay 00 dễ trúng?

Mơ thấy máu kinh nguyệt đánh con gì, số mấy? Phụ nữ mơ thấy máu kinh nguyệt đánh số: 11 – 00

Nằm mơ thấy nghĩa địa là điềm báo gì? Đánh số mấy? 37 hay 91 dễ trúng?

Nằm mơ thấy nghĩa địa đánh con gì ? Mơ thấy nghĩa trang có người chui lên là số 26,

Nằm mơ thấy mua nhà là điềm báo gì? Đánh số mấy? 83 hay 93 dễ trúng?

Nằm Mơ Thấy Mua Nhà Mới Đánh Con Gì? – Nằm mơ thấy mua nhà mới thì đánh con 83 hoặc 93. –